Associació de Conservatoris de Catalunya

Els Conservatoris i Centres Professionals de Música són els únics centres educatius de Catalunya que –juntament amb el centre integrat CEPSA Oriol Martorell- preparen els estudiants de música mitjançat uns estudis reglats  per a l’accés als ensenyaments superiors, i  són també els únics centres de Catalunya que poden atorgar el Títol Professional de Música.

Actualment Catalunya té 29 Conservatoris i Centres Professionals, tots membres de l’Associació de Conservatoris de Catalunya, que tenen una estreta relació amb les escoles de música de Catalunya i amb els centres superiors de música, així com amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per qui són regularment reunits en diverses comissions de treball.

“La finalitat dels ensenyaments professionals de música és la de donar a l’alumnat la capacitació musical necessària tant per afrontar la pràctica musical de manera autònoma, com per optar per la continuïtat dels estudis musicals en el grau superior amb l’orientació i preparació suficients, a més de potenciar en tots els àmbits els valors propis i específics de la pràctica i l’estudi de la música, entre aquests l’excel·lència, la creativitat i la innovació, la comunicació, el treball en equip i els valors humans, cabdals en la formació general dels joves i de les joves, continuïn o no la seva vinculació a l’estudi o  a l’exercici professional de la música”

(extret del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional)

Ús de galetes

Us informem que podem fer servir galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d'altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, farem servir galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals. Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que es fan servir al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que fem servir al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria@conservatoris.cat ACEPTAR

Aviso de cookies