5è PREMI BBVA DE MÚSICA AL TALENT INDIVIDUAL

Presentació

Vols dedicar-te professionalment a la música? Si encara ets estudiant de grau professional aquest és el teu Premi!

L’Associació de Conservatoris de Catalunya i la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA, coorganitzen el Premi BBVA de Música al Talent Individual que té com a objectiu potenciar la formació musical dels estudiants de grau professional i ajudar-los en la seva projecció professional. 

El Premi BBVA de Música al Talent Individual, instituït l’any 2016, s’adreça a estudiants de grau professional que cursen estudis reglats als Conservatoris Professionals, Centres Autoritzats de Grau Professional i Centres Integrats de Catalunya.

El Premi presenta tres categories:

 • Categoria Aleví: per a estudiants fins a 14 anys (16 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Júnior: per a estudiants entre 15 i 16 anys (18 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Jove: per a estudiants entre 17 i 19 anys (21 anys per l’especialitat de cant)

La inclusió a les diferents categories vindrà determinada per l’edat que els participants tinguin el dia 31 de desembre.

Els centres són els responsables de presentar el seu alumnat al Premi, i de certificar que cursen estudis reglats durant el curs actual. Els guanyadors d’una categoria en edicions anteriors no es podran tornar a presentar a la mateixa categoria.

 

BASES    Descarrega les bases aquí

El Premi BBVA de Música al Talent Individual va dirigit a estudiants de grau professional que cursen estudis reglats als Conservatoris Professionals, Centres Autoritzats de Grau Professional i Centres Integrats de Catalunya (en endavant, designats com a “Conservatoris”).

S’estableixen 3 categories:

 • Categoria Aleví: per a estudiants fins a 14 anys    (16 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Júnior: per a estudiants entre 15 i 16 anys    (18 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Jove: per a estudiants entre 17 i 19 anys    (21 anys per a l’especialitat de cant)

La inclusió a les diferents categories vindrà determinada per l’edat que els participants tinguin el dia 31 de desembre de 2020.

 

INSCRIPCIÓ

 1. La inscripció es farà a través del mateix Conservatori a partir del procés de selecció que consideri oportú en el seu centre, avalarà la participació de l’alumnat al concurs i certificarà que estan cursant ensenyaments reglats de grau professional durant el curs 2020-21 i l’edat dels alumnes participants.
 2. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnat participant haurà d’emplenar un formulari electrònic d’inscripció per a cada  participant seleccionat des del seu centre. El formulari està disponible al web de la FACC, www.fcaixescatalanes.cat, i cal indicar obligatòriament totes les dades que s’hi demanen.
 3. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnat participant podrà inscriure un màxim de cinc alumnes a cadascuna de les categories.
 4. Cada Conservatori serà el responsable d’abonar per transferència bancària els drets d’inscripció de l’alumnat del seu centre, fixats en 10 € per participant, al compte ES50 0182 8181 15 0208882615, fent constar el nom del centre de procedència.
 5. Caldrà que cada Conservatori participant faci arribar per correu electrònic a premitalent@gmail.com la llista dels participants del seu centre agrupats per categories, juntament amb el comprovant de la transferència bancària.
 6. La data límit de recepció dels formularis i dels drets d’inscripció serà el 26 de febrer de 2021.
 7. La inscripció dels participants tan sols serà vàlida a partir de la recepció dels formularis i del pagament dels drets d’inscripció.
 8. Els participants es podran inscriure únicament i exclusivament a través del seu Conservatori.
 9. L’import corresponent als drets d’inscripció no es retornarà en cap cas.
 10. La inscripció al Premi suposa la plena acceptació de les seves bases.

 

ENVIAMENT DE VÍDEOS

 1. Enguany i donada l’excepcionalitat provocada per la Covid-19, per a poder participar a la primera prova del Premi, cada Conservatori haurà d’enviar a través de la web de la FACC, un enregistrament en vídeo amb les actuacions de l’alumnat participant (preferiblement en format .mov o .mp4 d’un pes màxim de 5 GB).
 2. El període d’enviament de vídeos serà des del divendres 5 de març al 26 de març, ambdós inclosos.

 

REQUISITS

L’expressió “Talent” en aquest Premi cal que sigui valorada a partir d’una interpretació individual de cadascun dels alumnes participants (entenent que en el cas que el repertori ho necessiti, el concursant es presentarà a les proves amb l’acompanyament que precisi).

 

PARTICIPACIÓ

Estudiants de Conservatoris, Centre Professionals Autoritzats i Centres Integrats de Grau Professional de Catalunya. Aquests centres són els responsables de presentar el seu alumnat al Premi, i de certificar que cursen estudis reglats durant el curs 2020-21. Els guanyadors d’una categoria en edicions anteriors no es podran tornar a presentar a la mateixa categoria. 

 

JURAT

Els membres del jurat seran professionals de reconegut prestigi en el món musical i seran escollits per l’organització.

 • Els resultats es faran públics al final de la prova.
 • Els participants finalistes hauran de ser presents en aquest acte de proclamació de resultats
 • Les decisions del jurat seran irrevocables.
 • El jurat decidirà el nombre de concursants acceptats per a la prova següent, en cadascuna de les categories.
 • Així mateix, el jurat es reserva el dret d’interrompre una audició en casos justificats.
 • Membres del jurat de la fase final: Manel Valdivieso, Xavier Blanch, Jordi Camell, Dolors Cano, Raquel Castro i Peter Thiemann.

 

REPERTORI                                                                                                                                                            

Categoria Aleví
Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 10 i 15 minuts.

Categoria Júnior
Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 15 i 20 minuts.

Categoria Jove
Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 20 i 25 minuts.

 

PROVES

PRIMERA PROVA – VÍDEO

Hi haurà una primera prova, eliminatòria, en la qual cada Conservatori haurà d’enregistrar en vídeo les actuacions del seu alumnat inscrit.

 

La prova consistirà en:

Per a la Categoria Aleví
Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten.
Durada de la prova d’entre 5 i 8 minuts.

Per a la Categoria Júnior
Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. 
Durada de la prova d’entre 7 i 10 minuts.

Per a la Categoria Jove
Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten.
Durada de la prova d’entre 10 i 15 minuts.

 

SEGONA PROVA – PRESENCIAL (*)

Hi haurà una segona prova consistent a interpretar per a cada categoria 2 obres (o moviments) diferents a les de la primera prova, amb el mateix minutatge.  Els participants tocaran per l’ordre que estableixi el jurat.

El dia 12 d’abril l’organització comunicarà, a través de la web de l’ACCat, quins són els participants que passaran a la segona prova que es realitzarà el dissabte 24 d’abril al Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat.

 

MATERIAL DISPONIBLE

Instruments
La sala en què tindran lloc la segona prova disposarà d’un piano de cua. L’organització podrà facilitar també instruments que per la seva grandària i dificultat de transport poguessin fer difícil la participació dels concursants (arpa, percussió, clavecí…).

Assaigs
Els participants que hagin passat a la segona prova disposaran d’algunes sales per a l’escalfament.

 

PREMIS

S’estableixen els següents premis per a les diferents categories:

Categoria Aleví
Un sol premi de 500 €, que caldrà justificar abans de desembre 2021 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra de material de música (instrument o complements d’instrument i partitures). En cas de menció del jurat, 200 €.

Categoria Júnior
Un sol premi de 1.000 €, que caldrà justificar abans de desembre 2020  que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra d’un instrument de música. En cas de menció del jurat, 300 €.

Categoria Jove
Un sol premi de 1.500 €, que caldrà justificar abans de desembre 2020 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra d’un instrument de música. En cas de menció del jurat, 400 €.

El jurat podrà atorgar un premi per a cada categoria i fins a un màxim d’una menció per a cada categoria. El jurat es reserva el dret de deixar algun dels premis desert o bé de declarar-lo ex aequo. Tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

Premi especial ACCat a la millor interpretació d’una obra d’un compositor català: En la primera prova els concursants podran presentar una obra catalana que el jurat premiarà amb un lot de partitures valorades en un import aproximat de 100 €. Es donaran dos premis per categoria. No és requisit optar a aquest premi en la primera prova per accedir a la segona prova.

Els guardonats actuaran el dia de la gala de concessió d’aquest premi i també el dia de la concessió del 15è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, que se celebrarà el 2022 al Centre Cultural Terrassa.

 

LLOC SEGONA PROVA

Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat.
Plaça Victòria dels Àngels, 2. Sant Cugat del Vallès

 

DATES;

 • Inscripció: fins al 26 de febrer
 • Primera Prova – Vídeos: del 5 al 26 de març
 • Comunicació finalistes: dilluns 12 d’abril
 • Segona Prova (prova final): dissabte 24 d’abril

 

ACTE DE LLIURAMENT

Dissabte 24 d’abril al Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat, a la tarda.

La Fundació Antigues Caixes Catalanes no realitzarà cap explotació econòmica relacionada amb el premi.

(*) L’organització complirà amb la normativa que en tot moment marquin les autoritats sanitàries, per tal que les proves es puguin realitzar amb total seguretat. Si malgrat tot, la Segona Prova no es pogués realitzar de forma presencial, es realitzarà en format virtual i prèviament es comunicaria a tot l’alumnat participant.

Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resoltes per l’organització, d’acord amb el jurat. Així mateix, es podrà decidir anul·lar el concurs per raons de força major. En aquest cas s’explicaran els motius i es retornaran els drets d’inscripció. Els participants autoritzen a l’organització del concurs a fer la difusió que considerin oportuna en als mitjans de comunicació en relació al desenvolupament del concurs, els premis i la gala final.

 

Més informació:

 •    www.fcaixescatalanes.cat
 •    www.conservatoris.cat
 •   @fcaixescat
 •   @fcaixescatalanes
 •    fcaixescatalanes

 

Convoca i promou:

 

 

 

 

Coorganitza:

 

Amb el suport de:

 

 

 

Col·labora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Ús de galetes

Us informem que podem fer servir galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d'altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, farem servir galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals. Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que es fan servir al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que fem servir al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria@conservatoris.cat ACEPTAR

Aviso de cookies