6è PREMI BBVA DE MÚSICA AL TALENT INDIVIDUAL

S’obre la convocatòria del Premi BBVA de Música al Talent Individual, que té com a objectiu potenciar la formació musical dels joves músics estudiants per a facilitar que es puguin dedicar professionalment a la música. El convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), amb el suport de BBVA

BASES

El Premi BBVA de Música al Talent Individual va dirigit a estudiants de grau professional que cursen estudis reglats als Conservatoris Professionals, Centres Autoritzats de Grau Professional i Centres Integrats de Catalunya (en endavant, designats com a “Conservatoris”).

S’estableixen 3 categories:

 • Categoria Aleví: per a estudiants fins a 14 anys (16 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Júnior: per a estudiants entre 15 i 16 anys (18 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Jove: per a estudiants entre 17 i 19 anys (21 anys per a l’especialitat de cant)

La inclusió a les diferents categories vindrà determinada per l’edat que els participants tinguin el dia 31 de desembre de 2021.

 

INSCRIPCIÓ                                                                         

1. La inscripció es farà a través del mateix Conservatori a partir del procés de selecció que consideri oportú en el seu centre, avalarà la participació dels alumnes al concurs i certificarà que estan cursant ensenyaments reglats de grau professional durant el curs 2021-22 i l’edat dels alumnes participants.
2. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnes participants haurà d’emplenar un formulari electrònic d’inscripció per a cada alumne participant seleccionat des del seu centre. El formulari està disponible al web de la FACC, www.fcaixescatalanes.cat, i cal indicar obligatòriament totes les dades que s’hi demanen.
3. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnes participants podrà inscriure un màxim de cinc alumnes a cadascuna de les categories.
4. Cada Conservatori serà el responsable d’abonar per transferència bancària els drets d’inscripció dels alumnes del seu centre, fixats en 10 € per participant, al compte ES50 0182 8181 15 0208882615, fent constar el nom del centre de procedència.
5. Caldrà que cada Conservatori participant faci arribar per correu electrònic a premitalent@gmail.com la llista dels participants del seu centre agrupats per categories, juntament amb el comprovant de la transferència bancària.
6. La data límit de recepció dels formularis i dels drets d’inscripció serà el 18 de febrer de 2022.
7. La inscripció dels participants tan sols serà vàlida a partir de la recepció dels formularis i del pagament dels drets d’inscripció.
8. Els participants es podran inscriure únicament i exclusivament a través del seu Conservatori.
9. L’import corresponent als drets d’inscripció no es retornarà en cap cas.
10. La inscripció al Premi suposa la plena acceptació de les seves bases.

REQUISITS                                                                           

L’expressió “Talent” en aquest Premi cal que sigui valorada a partir d’una interpretació individual de cada un dels alumnes participants (entenent que en el cas que el repertori ho necessiti, el concursant es presentarà a les proves amb l’acompanyament que precisi).

PARTICIPACIÓ                                                                   

Estudiants de Conservatoris, Centre Professionals Autoritzats i Centres Integrats de Grau Professional de Catalunya. Aquests centres són els responsables de presentar els alumnes al Premi, i de certificar que cursen estudis reglats durant el curs 2021-22. Els guanyadors d’una categoria en edicions anteriors no es podran tornar a presentar a la mateixa categoria.

 

JURAT                                                                                     

Els membres del jurat seran professionals de reconegut prestigi en el món musical i seran escollits per l’organització.

 • Els resultats es faran públics al final de la prova.
 • Els participants finalistes hauran de ser presents en aquest acte de proclamació de resultats.
 • Les decisions del jurat seran irrevocables.
 • El jurat decidirà el nombre de concursants acceptats per a la prova següent, en cadascuna de les categories.
 • Així mateix, el jurat es reserva el dret d’interrompre una audició en casos justificats.
 • Membres del jurat de la fase final: Manel Valdivieso, Rafael Bonavita, Jordi Camell, Dolors Cano, Raquel Castro i Peter Thiemann.

 

REPERTORI                                                                          

 • Categoria Aleví

Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 10 i 15 minuts.

 • Categoria Júnior

Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 15 i 20 minuts.

 • Categoria Jove

Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 20 i 25 minuts.

 

PROVES                                                                                 

PRIMERA PROVA

Hi haurà una primera prova, eliminatòria. L’organització del concurs comunicarà als conservatoris que presenten alumnes l’ordre de participació dels consursants, una setmana abans del concurs.

La prova consistirà en:

 • Per a la Categoria Aleví

Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Durada de la prova d’entre 5 i 8 minuts.

 • Per a la Categoria Júnior

Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Durada de la prova d’entre 7 i 10 minuts.

 • Per a la Categoria Jove

Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Durada de la prova d’entre 10 i 15 minuts.

SEGONA PROVA
Hi haurà una segona prova consistent a interpretar per a cada categoria 2 obres (o moviments) diferents a les de la primera prova, amb el mateix minutatge. Els participants tocaran per l’ordre que estableixi el jurat.

Tots els candidats que passin a la segona prova hauran de comunicar a l’organització el dissabte dia 2 d’abril, quina de les obres voldran tocar a la gala de lliurament de premis (diumenge 3 d’abril a la tarda), en cas de ser guardonats.
L’obra seleccionada podrà ser per a instrument solista (sense pianista acompanyant) o en cas de tenir acompanyament de piano, si el seu repertorista no pot assistir a la gala de lliurament de premis, l’organització en posarà un a disposició i l’alumne hi podrà assajar durant un màxim de 40 min el diumenge 3 d’abril.

 

MATERIAL DISPONIBLE                                                              

Instruments

La sala en què tindran lloc la segona prova disposarà d’un piano de cua. L’organització podrà facilitar també instruments que per la seva grandària i dificultat de transport poguessin fer difícil la participació dels concursants (arpa, percussió, clavecí…).

Assaigs

Els participants disposaran d’algunes sales per a escalfament durant els dies de les proves. L’organització només pot assegurar 1 h d’ús d’aquestes sales en cada un dels dos dies, per a cada concursant. Les sales amb piano seran preferentment adreçades als concursants pianistes.

 

PREMIS                                                                                 

S’estableixen els següents premis per a les diferents categories:

 • Categoria Aleví

Un sol premi de 500 €, que caldrà justificar abans de desembre 2022 que s’ha destinat a formació musical o a la compra de material de música (instrument o complements d’instrument i partitures). En cas de menció del jurat, 200 €.

 • Categoria Júnior

Un sol premi de 1.000 €, que caldrà justificar abans de desembre 2022 que s’ha destinat a formació musical o a la compra d’un instrument de música. En cas de menció del jurat, 300 €.

 • Categoria Jove

Un sol premi de 1.500 €, que caldrà justificar abans de desembre 2022 que s’ha destinat a formació musical o a la compra d’un instrument de música. En cas de menció del jurat, 400 €.

 

El jurat podrà atorgar un premi per a cada categoria i fins a un màxim d’una menció per a cada categoria. El jurat es reserva el dret de deixar algun dels premis desert o bé de declarar-lo ex aequo. Tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

Premi especial ACCat a la millor interpretació d’una obra d’un compositor català: En la primera prova els concursants podran presentar una obra catalana que el jurat premiarà amb un lot de partitures valorades en un import aproximat de 100 €. Es donaran dos premis per categoria. No és requisit optar a aquest premi en la primera prova per accedir a la segona prova.

Els guardonats actuaran el dia de la gala de concessió d’aquest premi i també el dia de la concessió del 15è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra.

 

ALLOTJAMENT                                                                   

L’organització concedirà un ajut per allotjament als estudiants finalistes que passin a la prova final i ho sol·licitin.

 

LLOC                                                                                       

Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida. Auditori Enric Granados. Plaça de Josep Prenafeta, s/n. Lleida.

 

DATES                                                                                    

 • Inscripció: fins al 18 de febrer.
 • Primera Prova: dissabte 2 d’abril, durant tot el dia.
 • Segona Prova: diumenge 3 d’abril, al matí.

 

ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS                               

Diumenge 3 d’abril a l’Auditori Enric Granados de Lleida, a la tarda.

La Fundació Antigues Caixes Catalanes no realitzarà cap explotació econòmica relacionada amb el premi.

L’organització complirà amb la normativa que en tot moment marquin les autoritats sanitàries, per tal que el Premi es pugui realitzar amb total seguretat.

Si el cap de setmana de les proves algun participant està en situació de confinament, per tal de garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats entre tots els participants, l’organització no contempla la participació en format virtual i quedarà exclòs d’aquesta edició del Premi.

 

Sabadell, novembre de 2021

 

Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resoltes per l’organització, d’acord amb el jurat. Així mateix, es podrà decidir suspendre el concurs per raons de força major. En aquest cas s’explicaran els motius i es retornaran els drets d’inscripció. Els participants autoritzen a l’organització a fer la difusió que considerin oportuna en els mitjans de comunicació amb relació al desenvolupament del concurs, els premis i la gala final.

Més informació:

 

Convoca i promou:

 

 

 

 

Coorganitza:

 

Amb el suport de:

 

 

 

Col·labora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També us pot interessar:

Ús de galetes

Us informem que podem fer servir galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d'altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, farem servir galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals. Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que es fan servir al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que fem servir al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria@conservatoris.cat ACEPTAR

Aviso de cookies