Oberta la convocatòria de comunicacions per participar al III Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya

NORMES PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Les comunicacions han d’estar prioritàriament relacionades amb el tema del Congrés, l’aprenentatge i avaluació per competències als ensenyaments, especialment els musicals.

  • Els resums constaran d’un nombre màxim de 300 paraules per a tots els tipus de comunicacions.
  • No s’admetran quadres, taules, figures ni gràfics al resum.
  • S’inclouran tres paraules clau.
  • L’enviament d’una comunicació al Congrés pressuposa l’acceptació íntegra d’aquesta normativa.
  • L’enviament de comunicacions implica la cessió de drets a l’Associació de Conservatoris de Catalunya i el consentiment per a la seva publicació als Mitjans dels que disposa la Societat. Totes les comunicacions acceptades i que compleixin la normativa de presentació corresponent són susceptibles de ser publicades digitalment.
  • Les resolucions de les comunicacions es posaran en coneixement de l’autor principal per correu electrònic a l’adreça que s’hagi facilitat al formulari d’enviament.

Només s’admetran les comunicacions enviades a través de la plana web del Congrés.

Únicament s’acceptaran treballs i comunicacions que no hagin estat publicats anteriorment, ni presentats a activitats científiques prèvies, ni a cap altre mitjà (les defenses de tesi doctorals pertanyen a l’àmbit acadèmic, pel que no poden considerar-se publicacions o comunicacions científiques).

Durada de les comunicacions orals o presentacions: 20 minuts

DATA MÀXIMA D’ADMISSIÓ DE COMUNICACIONS: 30 de desembre de 2021

Accés al formulari d’enviament de comunicacions

 

You may also like...

Ús de galetes

Us informem que podem fer servir galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d'altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, farem servir galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals. Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que es fan servir al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que fem servir al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria@conservatoris.cat ACEPTAR

Aviso de cookies