Tradició i actualitat, compositors i intèrprets

Amb el nom de “Tradició i actualitat, compositors i intèrprets”, el projecte que us presentem pretén realitzar quatre encontres arreu del país on es mirarà d’apropar dues branques que haurien de donar-se la mà habitualment: intèrprets i compositors. S’hi podran inscriure tots els alumnes matriculats als conservatoris i centres autoritzats de grau professional catalans i les dates de les trobades seran en dissabte perquè tothom pugui assistir-hi. A més, els alumnes de cada centre podran anar a més d’una trobada si volen, ja que es mirarà que no coincideixin de dia.
L’objectiu d’aquest projecte serà que els alumnes de més nivell dels nostres vint centres –cinquès i sisés principalment- treballin les obres dels compositors catalans en una doble faceta. Per una banda, els joves podran treballar l’obra d’un compositor català “històric” amb un intèrpret de reconeguda trajectòria i per l’altre també es convidaran compositors actuals per treballar directament les seves composicions amb els alumnes.

cartell

Calendari:
7 de febrer: Badalona Granados-Guinovart –Alba Ventura (Programa del concert)
21 Febrer: Cervera Mompou-Guzman –Jordi Camell
25 d’Abril: Girona Montsalvatge – Brotons – Jordi Masó

Horari de les jornades
10-14 h. Classes
14 h. Dinar
15:30 h. Conferència
17 h. Concert – Alumnes seleccionats
17:30 h. Breu Recital del pianista convidat

La jornada inclourà les classes magistrals al matí –repartides en dos espais simultanis (pianista/compositor)-, una conferència havent dinat –on el compositor i l’intèrpret versaran sobre l’obra d’ambdós i les vinculacions del seu llenguatge. Posteriorment hi haurà un breu concert amb una primera part a càrrec dels alumnes més interessants que s’han aplegat a l’encontre i una segona part a càrrec del pianista convidat, on podrem sentir l’obra d’ambdós compositors, així com entendre la seva vinculació.

You may also like...

Ús de galetes

Us informem que podem fer servir galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d'altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, farem servir galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals. Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que es fan servir al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que fem servir al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria@conservatoris.cat ACEPTAR

Aviso de cookies