5è Premi BBVA de Música al Talent Individual 2020

S’obre la convocatòria del Premi BBVA de Música al Talent Individual, que té com a objectiu potenciar la formació musical dels joves músics estudiants per a facilitar que es puguin dedicar professionalment a la música. El convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), amb el suport de BBVA.

El Premi BBVA de Música al Talent Individual va dirigit a estudiants de grau professional que cursen estudis reglats als Conservatoris Professionals, Centres Autoritzats de Grau Professional i Centres Integrats de Catalunya (en endavant, designats com a “Conservatoris”).

S’estableixen 3 categories :

 • Categoria Aleví: per a estudiants fins a 14 anys (16 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Júnior: per a estudiants entre 15 i 16 anys (18 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Jove: per a estudiants entre 17 i 19 anys (21 anys per l’especialitat de cant)

La inclusió a les diferents categories vindrà determinada per l’edat que els participants tinguin el dia 31 de desembre de 2019.

 

BASES 2020

 INSCRIPCIÓ                                                                  

 1. La inscripció es farà a través del mateix Conservatori a partir del procés de selecció que consideri oportú en el seu centre, avalarà la participació dels alumnes al concurs i certificarà que estan cursant ensenyaments reglats de grau professional durant el curs 2019-20 i l’edat dels alumnes participants.
 2. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnes participants haurà d’emplenar un formulari electrònic d’inscripció per a cada alumne participant seleccionat des del seu centre. El formulari estarà disponible al web de la FACC, www.fcaixescatalanes.cat, i cal indicar obligatòriament totes les dades que s’hi demanen.
 3. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnes participants podrà inscriure un màxim de cinc alumnes a cadascuna de les categories.
 4. Cada Conservatori serà el responsable d’abonar per transferència bancària els drets d’inscripció dels alumnes del seu centre, fixats en 10 € per participant, al compte ES50 0182 8181 15 0208882615, fent constar el nom del centre de procedència.
 5. Caldrà que cada Conservatori participant faci arribar per correu electrònic a premitalent@gmail.com la llista dels participants del seu centre agrupats per categories, juntament amb el comprovant de la transferència bancària.
 6. La data límit de recepció dels formularis i dels drets d’inscripció serà el 6 de març de 2020.
 7. La inscripció dels participants tan sols serà vàlida a partir de la recepció dels formularis i del pagament dels drets d’inscripció.
 8. Els participants es podran inscriure únicament i exclusivament a través del seu Conservatori.
 9. L’import corresponent als drets d’inscripció no es retornarà en cap cas.
 10. La inscripció al Premi suposa la plena acceptació de les seves bases.

 

REQUISITS                                                                   

L’expressió “Talent” en aquest Premi cal que sigui valorada a partir d’una interpretació  individual  de  cadascun dels  alumnes participants (entenent que en el cas que el repertori ho necessiti, el concursant es presentarà a les proves amb l’acompanyament que precisi).

 

PARTICIPACIÓ                                                                       

Estudiants de Conservatoris, Centre Professionals Autoritzats i Centres Integrats de Grau Professional de Catalunya. Aquests centres són els responsables de presentar els alumnes al Premi, i de certificar que cursen estudis reglats durant el curs 2019-20. Els guanyadors d’una categoria en edicions anteriors no es podran tornar a presentar a la mateixa categoria.  

 

JURAT

Els membres del jurat seran professionals de reconegut prestigi en el món musical i seran escollits per l’organització.

 • Els resultats es faran públics al final de la prova.
 • Els participants finalistes hauran de ser presents en aquest acte de proclamació de resultats.
 • Les decisions del jurat seran irrevocables.
 • El jurat decidirà el nombre de concursants acceptats per a la prova següent, en cadascuna de les categories.
 • Així mateix, el jurat es reserva el dret d’interrompre una audició en casos justificats.
 • Membres del jurat de la fase final: Jordi Camell, Dolors Cano, Xavier Blanch, Raquel Castro, Peter Thiemann i Manel Valdivieso.

 

REPERTORI                                                                  

Categoria Aleví

Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 10 i 15 minuts.

Categoria Júnior

Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 15 i 20 minuts.

Categoria Jove

Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 20 i 25 minuts.

 

PROVES                                                                         

Primera prova

Hi haurà una primera prova, eliminatòria. L’organització del concurs comunicarà als Conservatoris que presenten alumnes l’ordre de participació dels concursants, una setmana abans del concurs.

 

La prova consistirà en:

 

Per a la Categoria Aleví

Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Durada de la prova d’entre 5 i 8 minuts.

 

Per a la Categoria Júnior

Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Durada de la prova d’entre 7 i 10 minuts.

 

Categoria Jove

Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Durada de la prova d’entre 10 i 15 minuts.

 

Segona prova

Hi haurà una segona prova consistent a interpretar per a cada categoria 2 obres (o moviments) diferents a les de la primera prova, amb el mateix minutatge. Els participants tocaran per l’ordre que estableixi el jurat.

Tots els candidats que passin a la segona prova hauran de comunicar a l’organització el dissabte dia 25 d’abril, quina de les obres voldran tocar a la gala de lliurament de premis (diumenge 26 d’abril a la tarda), en cas de ser guardonats.

L’obra seleccionada podrà ser per a instrument solista (sense pianista acompanyant) o en cas de tenir acompanyament de piano, si el seu repertorista no pot assistir a la gala de lliurament de premis, l’organització en posarà un a disposició i l’alumne hi podrà assajar durant un màxim de 40 min el diumenge 26 d’abril.

 

MATERIAL DISPONIBLE                                            

Instruments

La sala en què tindran lloc les proves disposarà d’un piano de cua. L’organització podrà facilitar també instruments que per la seva grandària i dificultat de transport poguessin fer difícil la participació dels concursants (arpa, percussió, clavecí…).

Assaigs

Els participants disposaran d’algunes sales per a escalfament durant els dies de les proves. L’organització només pot assegurar 1 h d’ús d’aquestes sales en cada un dels dos dies, per a cada concursant. Les sales amb piano seran preferentment adreçades als concursants pianistes.

 

PREMIS                                                                           

S’estableixen els següents premis per a les diferents categories:

 

Categoria Aleví

Un sol premi de 500 €, que caldrà justificar abans de desembre 2020 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra de material de música (instrument o complements d’instrument i partitures). En cas de menció del jurat, 200 €.

Categoria Júnior

Un sol premi de 1.000 €, que caldrà justificar abans de desembre 2020 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra d’un instrument de música. En cas de menció del jurat, 300 €.

Categoria Jove

Un sol premi de 1.500 €, que caldrà justificar abans de desembre 2020 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra d’un instrument de música. En cas de menció del jurat, 400 €.

El jurat podrà atorgar un premi per a cada categoria i fins a un màxim d’una menció per a cada categoria. El jurat es reserva el dret de deixar algun dels premis desert o bé de declarar-lo ex aequo. Tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

Premi especial ACCat a la millor interpretació d’una obra d’un compositor català: En la primera prova els concursants podran presentar una obra catalana que el jurat premiarà amb un lot de partitures valorades en un import aproximat de 100 €. Es donaran dos premis per categoria. No és requisit optar a aquest premi en la primera prova per accedir a la segona prova.

Els guardonats actuaran el dia de la gala de concessió d’aquest premi i també el dia de la concessió del 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, que se celebrarà el 2020 al Centre Cultural Terrassa.

 

ALLOTJAMENT                                                            

L’organització donarà un ajut per allotjament als músics finalistes que passin a la prova final i el sol·licitin.

 

INSCRIPCIÓ                                                                  

Fins al 6 de març de 2020 aquí

 

LLOC                                                                              

Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat. Plaça Victòria dels Àngels, 2. Sant Cugat del Vallès

 

DATES                                                                            

25 i 26 d’abril de 2020

 

ACTE DE LLIURAMENT                                              

Diumenge 26 d’abril, tarda

La Fundació Antigues Caixes Catalanes no realitzarà cap explotació econòmica relacionada amb el Premi

You may also like...

Ús de galetes

Us informem que podem fer servir galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d'altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, farem servir galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals. Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que es fan servir al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que fem servir al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria@conservatoris.cat ACEPTAR

Aviso de cookies