I Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya

El I Congrés de Pedagogia Musical a Catalunya és una plataforma de comunicació i intercanvi d’experiències relacionades amb l’ensenyament de la música, organitzada per l’Associació de Conservatoris de Catalunya amb el suport i col·laboració del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta primera edició, que tindrà lloc al Conservatori Municipal de Música de Barcelona els dies 9 i 10 de març de 2018, el Congrés de Pedagogia Musical a Catalunya pretén focalitzar l’atenció en els “Nous reptes en l’ensenyament i l’educació musical” oferint un espai als professionals del sector de l’educació musical a Catalunya on mostrar les seves innovacions  metodològiques, experiències d’aula, treballs de cooperació i investigacions.

La voluntat del Congrés es posar a l’abast de tots els assistents, bones pràctiques que porten a terme  els professionals del sector en els conservatoris, escoles de música i centres d’ensenyaments general, i al mateix temps, fer prendre consciència de la repercussió que té l’estudi de la música en la societat actual, i com actua de motor contribuint a millorar-la.

Us animem a presentar les vostres comunicacions, que es poden centrar en un d’aquests tres àmbits (més a baix trobareu més informació):

 

Àmbit 1: Bones pràctiques als conservatoris i centres autoritzats de grau professional

 • La imúsica en l’educació
 • La funció del tutor
 • Organització de la música de cambra
 • Organització de la gestió del centre
 • La figura de l’orientador professional
 • El valor dels conjunts instrumentals i corals
 • Accions de millora docent
 • Avaluació de la qualitat

Àmbit 2: Metodologies de l’ensenyament musical i projectes d’innovació

 • Experiències d’aplicacions i eines digitals per a l’aprenentatge de l’instrument
 • Experiències d’aplicacions i eines digitals per a l’aprenentatge del llenguatge / harmonia/història de la música
 • La creativitat i la improvisació a l’aula
 • L’aprenentatge del llenguatge musical amb l’instrument
 • Noves metodologies. Tècniques específiques dels diversos instruments

Àmbit 3: Interès dels conservatoris de música a la societat

 • El Conservatori com a centre generador d’activitat en el seu entorn.
 • La relació dels conservatoris amb els centres d’ensenyament general.
 • La relació dels conservatoris professionals amb els Centres Superiors.
 • La relació dels conservatoris professionals amb les escoles de música.

A més a més de les comunicacions, el Congrés acollirà conferències especialitzades amb professionals de renom i una taula rodona amb participació de professionals dels centres superiors de Catalunya a l’entorn de la improvisació.

Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès i que trobeu en les activitats que ofereix el Congrés motivació per participar-hi activament.

You may also like...

Ús de galetes

Us informem que podem fer servir galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d'altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, farem servir galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals. Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que es fan servir al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que fem servir al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria@conservatoris.cat ACEPTAR

Aviso de cookies