Premi BBVA de Música al Talent Individual 2018

S’obre la convocatòria del Premi BBVA de Música, que té com a objectiu potenciar la formació musical dels joves músics i estudiants i ajudar-los en la seva projecció professional. El convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i BBVA CX.

El Premi BBVA de Música presenta 2 modalitats:

 • Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, dirigit a joves músics de grau superior i professionals. Aquest Premi va ser instituït l’any 1992 per l’Obra Social de Caixa Terrassa i vol retre un homenatge a la soprano lírica terrassenca Montserrat Alavedra i Comas, que va morir prematurament el 1991, un any abans de la primera edició. És biennal i la propera convocatòria serà l’any 2018.
 • Premi BBVA de Música al Talent Individual, dirigit a estudiants de grau professional que cursen estudis reglats als Conservatoris Professionals, Centres Autoritzats de Grau Professional i Centres Inte- grats de Catalunya (en endavant, designats com a “Conservatoris”).

Dins d’aquesta modalitat hi haurà 3 categories :

 • Categoria Aleví: per a estudiants fins a 14 anys (16 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Júnior: per a estudiants entre 15 i 16 anys (18 anys per l’especialitat de cant)
 • Categoria Jove: per a estudiants entre 17 i 19 anys (21 anys per l’especialitat de cant)

La inclusió a les diferents categories vindrà determinada per l’edat que els participants tinguin el dia 31 de desembre de 2017.

INSCRIPCIÓ

BASES 2018

 INSCRIPCIÓ                                                                                                      

 1. La inscripció es farà a través del mateix Conservatori a partir del procés de selecció que consideri oportú en el seu centre, avalarà la participació dels alumnes al concurs i certificarà que estan cursant ensenyaments reglats de grau professional durant el curs 2017-18 i l’edat dels alumnes participants.
 1. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnes partici- pants haurà d’emplenar un formulari electrònic d’inscripció per a cada alumne participant seleccionat des del seu  El formulari estarà disponible al web de la FACC, www.fcaixescatalanes.cat, i cal indicar obligatòriament totes les dades que s’hi demanen.
 1. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnes participants podrà inscriure un màxim de cinc alumnes a cadascuna de les categories.
 1. Cada Conservatori serà el responsable d’abonar per trans- ferència bancària els drets d’inscripció dels alumnes del seu centre, fixats en 10 € per participant, al compte ES50 0182 8181 15 0208882615, fent constar el nom del centre de procedència.
 1. Caldrà que cada Conservatori participant faci arribar per correu electrònic a premitalent@gmail.com la llista dels participants del seu centre agrupats per categories, juntament amb el comprovant de la transferència bancària.
 1. La data límit de recepció dels formularis i dels drets d’inscripció serà el 20 de març de 2018.
 1. La inscripció dels participants tan sols serà vàlida a partir de la recepció dels formularis i del pagament dels drets d’inscripció.
 1. Els participants es podran inscriure única i exclusivament a través del seu Conservatori.
 1. L’import corresponent als drets d’inscripció no es retornarà en cap cas.
 1. La inscripció al Premi suposa la plena acceptació de les seves bases.

 

REQUISITS                                                                                                        

L’expressió “Talent” en aquest Premi cal que sigui valo-rada a partir d’una interpretació individual de cada un dels alumnes participants (entenent que en el cas que el repertori ho necessiti, el concursant es presentarà a les proves amb l’acompanyament que precisi).

 

PARTICIPACIÓ                                                                                                 

Estudiants de Conservatoris, Centres Professionals Autoritzats   i Centres Integrats de Grau Professional de Catalunya. Aquests centres són els responsables de presentar els alumnes al Premi, i de certificar que cursen estudis reglats durant el curs 2017-18. Els guanyadors d’una categoria en edicions anteriors no es podran tornar a presentar a la mateixa categoria.

 

JURAT                                                                                                                

Els membres del jurat seran professionals de reconegut prestigi en el món musical i seran escollits per l’organització.· Els resultats es faran públics al final de la prova.

 • Els participants finalistes hauran de ser presents en aquest acte de proclamació de resultats.
 • Les decisions del jurat seran irrevocables.
 • El jurat decidirà el nombre de concursants acceptats per a la prova següent, en cada una de les categories.
 • Així mateix, el jurat es reserva el dret d’interrompre una audició en casos justificats.
 • Membres del jurat de la fase final: Eva Graubin, Jordi Camell, Dolors Cano, Albert Julià, Peter Thiemann i Manel Valdivieso

 

REPERTORI                                                                                                      

Categoria Aleví
Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 10 i 15 minuts.
Categoria Júnior
Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 15 i 20 minuts.
Categoria Jove
Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 20 i 25 minuts.

 

PROVES                                                                                                             

Primera prova
Hi haurà una primera prova, eliminatòria. L’organització del con- curs comunicarà als Conservatoris que presenten alumnes l’or- dre de participació dels concursants, una setmana abans del concurs.
La prova consistirà en:

Per a la Categoria Aleví
Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Durada de la prova: entre 5 i 8 minuts.

Per a la Categoria Júnior
Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del progra- ma que presenten. Durada de la prova: entre 7 i 10 minuts.

Categoria Jove
Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del progra- ma que presenten. Durada de la prova: entre 10 i 15 minuts.

Segona prova
Hi haurà una segona prova consistent a interpretar per a cada categoria 2 obres (o moviments) diferents a les de la primera prova, amb el mateix minutatge.  Els participants tocaran per l’ordre que estableixi el jurat.

Tots els candidats que passin a la segona prova hauran de comunicar a l’organització el dissabte dia 21 d’abril, quina de les obres voldran tocar a la gala de lliurament de premis (diumenge 22 a la tarda), en cas de ser guardonats.
L’obra seleccionada podrà ser per a instrument solista (sense pianista acompanyant) o en cas de tenir acompanyament de piano, si el seu repertorista no pot assistir a la gala de lliurament de premis, l’organització en posarà un a disposició i l’alumne hi podrà assajar durant un màxim de 40 min el diumenge 22 d’abril.

 

MATERIAL DISPONIBLE                                                                               

Instruments

La sala en què tindran lloc les proves disposarà d’un piano de cua. L’organització podrà facilitar també instruments que per la seva grandària i dificultat de transport poguessin fer difícil la participació dels concursants (arpa, percussió, clavecí…).

Assaigs

Els participants disposaran d’algunes sales per a escalfament durant els dies de les proves. L’organització només pot assegurar 1 h d’ús d’aquestes sales en cada un dels dos dies, per a cada concursant. Les sales amb piano seran preferentment adreçades als concursants pianistes.

 

PREMIS *                                                                                                           

S’estableixen els següents premis per a les diferents categories:

Categoria Aleví
Un sol premi de 500 €, que caldrà justificar abans de desembre 2018 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra de material de música (instrument o complements d’instrument i partitures). En cas de menció del jurat, 200 €.

Categoria Júnior
Un sol premi de 1.000 €, que caldrà justificar abans de desembre 2018 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra d’un instrument de música. En cas de menció del jurat, 300 €.
 

Categoria Jove
Un sol premi de 1.500 €, que caldrà justificar abans de desembre 2018 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra d’un instrument de música. En cas de menció del jurat, 400 €.

*No exempt d’impostos

El jurat podrà atorgar un premi per a cada categoria i fins a un màxim d’una menció per a cada categoria. El jurat es reserva el dret de deixar algun dels premis desert o bé de declarar-lo ex aequo.

Tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

Premi especial ACCat a la millor interpretació d’una obra d’un compositor català: En la primera prova els concursants podran presentar una obra catalana que el jurat premiarà amb un lot de partitures valorades en un import aproximat de 100 €. Es donaran dos premis per categoria. No és requisit optar a aquest premi en la primera prova per accedir a la segona prova.

Els guardonats actuaran el dia de la gala de concessió d’aquest premi i també el dia de la concessió del 13è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, que se celebrarà el 2018 al Centre Cultural Terrassa.

 

ALLOTJAMENT                                                                                                

L’organització es farà càrrec de l’allotjament dels músics finalistes que passin a la prova final i el sol·licitin.

 

INSCRIPCIÓ                                                                                                       

Fins al 20 de març de 2018

 

LLOC                                                                                                                   

Conservatori Superior de Música del Liceu. Carrer Nou de la Rambla, 88. Barcelona

 

DATES                                                                                                                 

21 i 22 d’abril de 2018

 

ACTE DE LLIURAMENT                                                                                  

Diumenge 22 d’abril, tarda

 

El premi està obert al públic

Té una periodicitat anual i és d’àmbit territorial català. Va dirigit a joves músics de qualsevol nacionalitat que cursen estudis en els Conservatoris de Catalunya.

 

Més informació: www.fcaixescatalanes.cat fundacio@fcaixescatalanes.cat

Twitter: @fcaixescat Telèfon: 93 734 67 36

Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resol- tes per l’organització, d’acord amb el jurat. Així mateix, es podrà decidir anul·lar el concurs per raons de força major. En aquest cas s’explicaran els motius i es retornaran els drets d’inscripció.

 Els participants autoritzen a l’organització del concurs a fer la difusió que considerin oportuna en els mitjans de comunicació en relació al desenvolupament del concurs, els premis i la gala final.

 

Amb la col·laboració i coorganització de:

També us pot interessar:

Ús de galetes

Us informem que podem fer servir galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d'altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, farem servir galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals. Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que es fan servir al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que fem servir al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria@conservatoris.cat ACEPTAR

Aviso de cookies